דליה רובין
Dec. 2 2005, groop exhibition, Neve Rasko Art Centre
2.12.2005 תערוכה קבוצתית, מרכז אמנויות נוה רסקו, רמת השרון
Dalia Rubin
home