דליה רובין
Dec. 26, 2006, solo exhibition, Tzavta, Tel Aviv
26.12.2006 תערוכת יחיד, תיאטרון "צוותא", תל-אביב
Dalia Rubin
"Screens"
Like a geologist, an astronomer or a physicist who watch the beauty of nature with
amazement, investigates it and writes the results of his inquiries in formulas and
numbers, so does Dalia Rubin - a scientist in soul - investigates nature, from the very
big to the very small, marvels it's beauty and examines it - using a paintbrush, colors
and varied materials which create the unique textures of her work.
In this exhibition she chose to show us "Screens".
"Screens tries to peek at the universe that hides behind a heavy screen. Clues to the mysterious world that hides behind the screen are peeking through the
ruptures - a world that at times we are the ones who wish to peek at, and at times it is the one which tries to burst out and reveal itself before us.
"Screens" has two series:
"Spheres" was inspired by cosmology and brings us impressions from the "big bang" and the formation of celestial objects. The spheres are trying to burst out
and reach us through the torn screen, right before our eyes.
Another interesting series is "Pods" that lie in the depth of the earth and their seeds are waiting go sprout. Are they minerals, or perhaps gems that hide and wait
for the miner to come and dig them out?
"מסכים"
כמו הגאולוג, האסטרונום או הפיזיקאי המסתכלים בעין משתוממת על יפי הטבע, חוקרים
אותו ומביאים את תוצאות חקירותיהם בנוסחאות ובמספרים, כך דליה רובין - שהיא מדענית
בנשמתה, חוקרת את הטבע, מן הגדול מאוד אל הקטן מאוד, משתוממת מיופיו ובוחנת אותו
במכחול, בצבעים ובמגוון החומרים בהם היא משתמשת ליצירת המרקמים המיוחדים של
.עבודותיה
."בתערוכה זו בחרה להביא בפנינו את "מסכים
מסכים מנסה להציץ ביקוםהמסתתר מאחורי מסך כבד, דרך קרעים במסך. מבעד לקרעים מציצים רמזים לעולם המסתורי
.שמאחורי המסך - עולם שלעתים אנו אלה החפצים להציץ בו, ולעתים הוא זה המנסה להתפרץ ולהתגלות בפנינו
:במסכים שתי סדרות
ספירות היא סדרה שנולדה בהשראת הקוסמולוגיה ומביאה לנו רשמים מן המפץ הגדול ומהיווצרות גרמי השמים. הספירות מנסות לבקוע ולהגיע אלינו דרך המסך הנקרע לנגד
.עינינו
סדרה מעניינת במיוחד היא "פודים" - התרמילים השוכנים במעמקי האדמה וזרעיהם ממתינים לנבוט ולפרוץ. שמא אלה תרכיזי מינרלים, או אולי אבני-חן המסתתרות וממתינות
?לכורה שיבוא להוציאן
home