דליה רובין
Sep. 10, 2005, groop exhibition, Alternative gallery, Jaffa
10.9.2005 תערוכה קבוצתית, גלריה אלטרנטיב, יפו
Dalia Rubin
home